Regulamin

  1. Czas terapii może zostać skrócony gdy dziecko wykazuje oznaki nadmiernego zmęczenia, bądź z innych przeciwwskazań medycznych.
  2. Terapeuta nie ma obowiązku przedłużenia zajęć w przypadku spóźnienia przez pacjenta.
  3. Umawianie/odwoływanie wizyt odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub smsowy.
  4. Nieodwołanie wizyty płatność 100% ceny wizyty
  5. Odwołanie wizyty w dniu poprzedzającym spotkanie po godz. 17 płatność 50% ceny spotkania.