Regulamin

 

 

  1. Umawianie wizyt odbywa się telefonicznie ( numer telefonu do kontaktu 663320940), smsowo, samodzielnie przez stronę internetową www.fizjobabycare.pl
  2. Czas trwania zajęć 45 minut. Jeśli dziecko wykazuje podczas zajęć oznaki zmęczenia czas ten może być skrócony.
  3. Terapeuta nie ma obowiązku przedłużenia zajęć w przypadku spóźnienia przez pacjenta.
  4. Płatność za zajęcia odbywa się gotówkowo, blikiem. Istnieje możliwość dokonania przelewu na konto bankowe.
  5. Wizytę nieodwołaną lub odwołaną później niż do godziny 19.00 dnia poprzedzającego wizytę uznaje się za odbytą i należy za nią uiścić opłatę.
  6. Nieobecność na zajęciach można zgłosić telefonicznie, poprzez sms lub samodzielnie odwołać przez system elektronicznej rejestracji zarejestrowani.pl
  7. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
  8. Zabrania się wchodzenia do sali terapeutycznej bez osoby prowadzącej zajęcia.
  9. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.