Fizjobabycare
Paulina Molenda

Fizjoterapeuta dzieci i niemowląt
Terapeuta Integracji Sensorycznej
Instruktor masażu Shantala

Lokalizacja

ul. Gerbera 14 lok. 32/5
05-500 Piaseczno

Telefon

+48 663 320 940

E-mail

fizjobabycare@gmail.com

O mnie

Jestem absolwentką magisterskich studiów fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Ukończyłam wiele kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej. Jestem certyfikowaną terapeutką metod: NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, PNF, Trójpłaszczyznowej Terapii Stóp.
Jestem mamą Oliwii, Tomka i Bartosza.
W wolnych chwilach uwielbiam spacery po lesie.
Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

Metody terapeutyczne

Terapia NDT BOBATH ma na celu pomóc dziecku w jego rozwoju aby w przyszłości mogło być jak najbardziej niezależne. Działania polegają na wpływaniu na dystrybucję napięcia mięśniowego przy zastosowaniu odpowiednich technik, hamowaniu nieprawidłowych odruchów, wyzwalanie ruchów jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych, utrwalanie zdobytych umiejętności w codziennych czynnościach. Terapeuta prowadząc terapię z dzieckiem dostarcza prawidłowych doznać czuciowych i ruchowych. Instruktaż pielęgnacji według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatny w leczeniu niemowląt i dzieci. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę.
Jest procesem przetwarzania w mózgu informacji odbieranych z narządów zmysłów: rozpoznanie informacji, interpretacja, integracja z informacjami już posiadanymi, zapamiętanie aby odpowiedzieć właściwą reakcją. Jeżeli proces integracji sensomotorycznej jest zaburzony zaczynają pojawiać się problemy w rozwoju psychoruchowym dziecka, uczeniu się i zachowaniu. Najczęstszymi zaburzeniami dysfunkcji integracji sensorycznej są: nieprawidłowa reaktywność na bodźce (nadmierne lub zbyt małe), zaburzenia koordynacji ruchowej, za niski lub za wysoki poziom uwagi i aktywności, trudności w uczeniu się, zaburzenia zachowania.
Oparta jest na prawidłowym, genetycznie uwarunkowanym rozwoju ruchowym małego dziecka. Podstawowym warunkiem do rozpoczęcia wczesnej diagnostyki deformacji stopy i jej terapii jest znajomość prawidłowego rozwoju stopy dziecka w różnych pozycjach. Każde odchylenie od prawidłowego rozwoju stopy pozwala podejrzewać występowanie różnych zaburzeń biodra lub stóp i wymaga dokładnej analizy. Terapię trójpłaszczyznową stosuje się w leczeniu takich wad stóp jak: stopa płasko-koślawa,
Metoda powstała w 2004 roku dla potrzeb terapii dzieci z e skoliozami, wadami postawy i chorobą Scheuermanna. Jest terapią rekomendowaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedyczne i Rehabilitacyjne Leczenia Skolioz. Metoda obejmuje 3 etapy: Badanie i uświadamianie pacjenta w oparciu o specyficzny dla metody FITS schemat badania oraz ocenę pacjenta. Usuwanie barier mięśniowo-powięziowych oraz trening kontroli sensomotorycznej. Etap ostatni – trójpłaszczyznowa korekcja- budowanie i stabilizowanie korekcyjnych wzorców ruchowych w pozycjach funkcjonalnych.

Czym się zajmuję

Zajmuję się fizjoterapią dzieci i niemowląt z :
 • obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym,
 • asymetrią ułożeniową,
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
 • kręcz szyi
 • okołoporodowe uszkodzenia splotu ramiennego,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • przepukliny oponowo-rdzeniowe
 • wady postawy
 • skoliozy
 • udzielam instruktażu pielęgnacyjnego niemowląt.
 • diagnozą i terapią Integracji Sensorycznej.
 • udzielam instruktażu masażu Shantala

Kwalifikacje

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath,
 • Diagnostyka i Terapia Neurorozwojowa Niemowląt,
 • Podejście osteopatyczne w pediatrii,
 • Szkolenie ” Dziecko z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym” – sposoby i program oddziaływań terapeutycznych,
 • Kinesiotaping
 • Mobilizacje tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii,
 • Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej
 • Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad stóp u Dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Hubner,
 • kurs Instruktora masażu Shantala
 • FITS – w trakcie szkolenia
 • szkolenie Procesy samoregulacji niemowląt
Kinesiotaping
Mobilizacje tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii
Podejście osteopatyczne w pediatrii-1
Dziecko z obniżonym postrralnym napięciem mięśniowym-1